Skip to main content

Subjektivizam značenje

šta znači Subjektivizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Subjektivizam (od latinske reči: subjectivismus) fil. 1. u teoriji saznanja: shvatanje da je celokupne saznanje subjektivno, i to: a) da svi iskazi zavise od subjekta koji ih daje, tako da jedan sud za nekoga može važiti kao istinit a za drugog kao lažan, a opšte-važeće istine su isključeno, ili da jedna vrsta subjekta može nešto smatrati isti-nitim, a druga lažnim, te prema tome apsolutne istine nema; b) da svako saznanje shvata stvari onako kako se prikažu subjektu koji ih saznaje, a ne kakve su u stvari (glavni predstavnici su sofi-sti, naročito Protagora sa svojom mišlju: „Čovek je merile svih stvari"); 2. u etici: shvatanje da je cilj moralnog delanja uspostavljanje subjektivnog stanja, bila to radost (hedoiizam) ili blaženstvo (eudaj-mokizam); fig. pristrasnost;suprotno: objekti-vizam.

Reč Subjektivizam sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. субјецтивисмус) фил. 1. у теорији сазнања: схватање да је целокупне сазнање субјективно, и то: а) да сви искази зависе од субјекта који их даје, тако да један суд за некога може важити као истинит а за другог као лажан, а опште-важеће истине су искључено, или да једна врста субјекта може нешто сматрати исти-нитим, а друга лажним, те према томе апсолутне истине нема; б) да свако сазнање схвата ствари онако како се прикажу субјекту који их сазнаје, а не какве су у ствари (главни представници су софи-сти, нарочито Протагора са својом мишљу: „Човек је мериле свих ствари"); 2. у етици: схватање да је циљ моралног делања успостављање субјективног стања, била то радост (хедоиизам) или блаженство (еудај-мокизам); фиг. пристрасност; супр. објекти-визам.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s