Skip to main content

Subkontraoktava značenje

šta znači Subkontraoktava

Na latinici: Definicija i značenje reči Subkontraoktava (latinski sub contra octava) muz. lestvica S2 -N2 , koja je za jednu oktavu ispod kontraoktave (njen najdublji ton sa 16,17 treptaja u sekundi je najdublji ton celog tonskog sistema).

Reč Subkontraoktava sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. суб цонтра оцтава) муз. лествица С2 -Н2 , која је за једну октаву испод контраоктаве (њен најдубљи тон са 16,17 трептаја у секунди је најдубљи тон целог тонског система).


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s