Skip to main content

Subkontraran značenje

šta znači Subkontraran

Na latinici: Definicija i značenje reči Subkontraran (od latinske reči: subcontrarius) „podsuprotan"; logika: naziv za suprotnost između delimično potvrdnih i delimično odreč-nih sudova od kojih jedan ne odriče isto što drugi potvrđuje, npr.: „Neke ptice su selice" i „Neke ptice nisu selice". (Oba subkontrarna suda mogu biti istinita).

Reč Subkontraran sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. субцонтрариус) „подсупротан"; лог. назив за супротност између делимично потврдних и делимично одреч-них судова од којих један не одриче исто што други потврђује, нпр.: „Неке птице су селице" и „Неке птице нису селице". (Оба субконтрарна суда могу бити истинита).


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s