Skip to main content

Subkontrariost značenje

šta znači Subkontrariost

Na latinici: Definicija i značenje reči Subkontrariost (od latinske reči: subcontrarius) subkontrarna suprotnost;isto znači i kontrarnost, kontradikcija.

Reč Subkontrariost sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (нлат. субцонтрариус) субконтрарна супротност; уп. контрарност, контрадикција.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s