Skip to main content

Subkonzekvencija značenje

šta znači Subkonzekvencija

Na latinici: Definicija i značenje reči Subkonzekvencija (od latinske reči: subconsequentia) logika: zaključak izveden iz zaključka.

Reč Subkonzekvencija sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (нлат. субцонсеqуентиа) лог. закључак изведен из закључка.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s