Skip to main content

šubler značenje

šta znači šubler

Na latinici: Definicija i značenje reči šubler (nem. Schublehre) sprava za tačno merenje, naročito veoma malih dužina.

Reč šubler sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нем. Сцхублехре) справа за тачно мерење, нарочито веома малих дужина.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s