Skip to main content

Sublicitacija značenje

šta znači Sublicitacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Sublicitacija (od latinske reči: sublicitatio)trgovina: ustu-panje najjevtinijem ponuđaču.

Reč Sublicitacija napisana unazad: sublicitacija i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. сублицитатио) трг. усту-пање најјевтинијем понуђачу.

Slično: 
Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s