Skip to main content

Subligacija značenje

šta znači Subligacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Subligacija (latinski subligatio)medicina: podvezi-vanje, potpasivanje.

Reč Subligacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. сублигатио) мед. подвези-вање, потпасивање.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s