Skip to main content

Subligakulum značenje

šta znači Subligakulum

Na latinici: Definicija i značenje reči Subligakulum (latinski subligaculum) pregača, kecelja;medicina: potpasač, utega (kod kile).

Reč Subligakulum sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. сублигацулум) прегача, кецеља; мед. потпасач, утега (код киле).


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s