Skip to main content

Sublimacija značenje

šta znači Sublimacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Sublimacija (od latinske reči: sublimatio)hemija: prelaženje čvrstog tela u paru i ponovno zgušnjavanje te pare u čvrst oblik.

Reč Sublimacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. сублиматио) хем. прелажење чврстог тела у пару и поновно згушњавање те паре у чврст облик.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s