Skip to main content

Sublimat značenje

šta znači Sublimat

Na latinici: Definicija i značenje reči Sublimat (latinski sublimatum) hen. čvrsto telo koje je zagrevanjem pretvoreno u paru pa vraćeno u čvrsto stanje; naročito: hlorid žive (HgCl2 ), najotrovnije živino je-dinjenje (upotrebljava se kao antiseptično sredstvo, za konzervisan^ drveta, životinjskih i anatomskih preparata i dr.). sublimatorijum (od latinske reči: sublimatorium)hemija: mesto gde se vrši sublimacija; sredstvo za sublimisanje.

Reč Sublimat sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. сублиматум) хен. чврсто тело које је загревањем претворено у пару па враћено у чврсто стање; нарочито: хлорид живе (ХгЦл2 ), најотровније живино је-дињење (употребљава се као антисептично средство, за конзервисан^ дрвета, животињских и анатомских препарата и др.). сублиматоријум (нлат. сублиматориум) хем. место где се врши сублимација; средство за сублимисање.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s