Skip to main content

Sublimisati značenje

šta znači Sublimisati

Na latinici: Definicija i značenje reči Sublimisati (latinski sublimare)hemija: čvrsto telo zagrevanjem pretvoriti u paru, pa hla-đenjem pustiti da ponovo očvrsne;figurativno: uzvisiti, pretvoriti u nešto više, ople-meniti, oblagoroditi (npr. čulnu požudu u poštovanje itd.).

Reč Sublimisati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. сублимаре) хем. чврсто тело загревањем претворити у пару, па хла-ђењем пустити да поново очврсне; фиг. узвисити, претворити у нешто више, опле-менити, облагородити (нпр. чулну пожуду у поштовање итд.).


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s