Skip to main content

Sublunaran značenje

šta znači Sublunaran

Na latinici: Definicija i značenje reči Sublunaran (latinski sub, lunaris Mesečev) koji se nalazi pod Mesecom,to jest zemaljski, prolazak.

Reč Sublunaran sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. суб, лунарис Месечев) који се налази под Месецом, тј. земал>ски, пролазак.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s