Skip to main content

Submisija značenje

šta znači Submisija

Na latinici: Definicija i značenje reči Submisija (latinski submissio) 1. potčinjenje, pokoravanje, ponižavanje; pokornost, poniženost, poslušnost; 2. (fr. soumission) isporuka nekog posla po utvrđenoj ili po najnižoj ceni; ponuda.

Reč Submisija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. субмиссио) 1. потчињење, покоравање, понижавање; покорност, пониженост, послушност; 2. (фр. соумиссион) испорука неког посла по утврђеној или по најнижој цени; понуда.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s