Skip to main content

Subnormala značenje

šta znači Subnormala

Na latinici: Definicija i značenje reči Subnormala (od latinske reči: subnormalis)geometrija: projekcija normale na h-osu (iksnu osu).

Reč Subnormala sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. субнормалис) геом. пројекција нормале на х-осу (иксну осу).


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s