Skip to main content

Suboksid značenje

šta znači Suboksid

Na latinici: Definicija i značenje reči Suboksid (latinski sub, od grčke reči: oxys ljut, oštar)hemija: podoksid, stepen oksidacije jednog metala koji sadrži manje kiseonika nego baza toga metala;isto znači i hiperoksid.

Reč Suboksid sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. суб, грч. оxyс љут, оштар) хем. подоксид, степен оксидације једног метала који садржи мање кисеоника него база тога метала; уп. хипероксид.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s