Skip to main content

Subordinacije značenje

šta znači Subordinacije

Na latinici: Definicija i značenje reči Subordinacije (od latinske reči: subordinatio) 1. podređenost, potčinjenost, zavisnost; poslušnost, naročito u vojsci; 2. logika: odnos nižeg pojma prema višem; odnos vrste prema R°DU

Reč Subordinacije sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. субординатио) 1. подређеност, потчињеност, зависност; послушност, нарочито у војсци; 2. лог. однос нижег појма према вишем; однос врсте према Р°ДУ


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s