Skip to main content

Subordinirati značenje

šta znači Subordinirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Subordinirati (od latinske reči: subordinare) podredi-ti, podređivati, potčiniti, potčinjavati; subordiniran pojam logika: pojam čiji obim leži pod obimom nekoga višeg pojma.

Reč Subordinirati napisana unazad: subordinirati i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. субординаре) подреди-ти, подређивати, потчинити, потчињавати; субординиран појам лог. појам чији обим лежи под обимом некога вишег појма.

Slično: 
Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s