Skip to main content

Subordinirati značenje

šta znači Subordinirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Subordinirati (od latinske reči: subordinare) podredi-ti, podređivati, potčiniti, potčinjavati; subordiniran pojam logika: pojam čiji obim leži pod obimom nekoga višeg pojma.

Reč Subordinirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. субординаре) подреди-ти, подређивати, потчинити, потчињавати; субординиран појам лог. појам чији обим лежи под обимом некога вишег појма.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s