Skip to main content

Subrepcija značenje

šta znači Subrepcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Subrepcija (latinski subreptio)pravo: obmana, prevara izvršena prikrivanjem istine; su-brepciona pogreška logika: pogreška u mišljenju i suđenju koja nastaje potkradanjem čulne obmane (nedovoljnom" pažnjom, ne-promišljenošću i sl.).

Reč Subrepcija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. субрептио) прав. обмана, превара извршена прикривањем истине; су-брепциона погрешка лог. погрешка у мишљењу и суђењу која настаје поткрадањем чулне обмане (недовољном" пажњом, не-промишљеношћу и сл.).


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s