Skip to main content

Subreta značenje

šta znači Subreta

Na latinici: Definicija i značenje reči Subreta (fr. soubrette) sobarica; naročito: uloga nestašne i duhovite sobarice na pozornici; pevačica veselih i smešnih uloga u opereti, najčešće sopran.

Reč Subreta sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. соубретте) собарица; нарочито: улога несташне и духовите собарице на позорници; певачица веселих и смешних улога у оперети, најчешће сопран.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s