Skip to main content

Subrogacija značenje

šta znači Subrogacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Subrogacija (od latinske reči: subrogatio)pravo: postavljanje na mesto drugoga, stupanje u čija prava.

Reč Subrogacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. суброгатио) прав. постављање на место другога, ступање у чија права.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s