Skip to main content

Subverzivan značenje

šta znači Subverzivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Subverzivan (od latinske reči: subverzivus) razoran, rušilački, prevratni, prevratnički.

Reč Subverzivan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. субверзивус) разоран, рушилачки, превратни, превратнички.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s