Skip to main content

šupa značenje

šta znači šupa

Na latinici: Definicija i značenje reči šupa (fr. soupe,od nemačke reči: Suppe) juha, čorba.

Reč šupa sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. соупе, нем. Суппе) јуха, чорба.


Suptropski geogr. koji se nalazi ili javlja između tropskog i umerenog pojasa,...
Suptrahend mat. oduzimak, umalilac, umalitelj, broj koji treba oduzeti od drug...
Suptrakcija mat. odbijanje, oduzimanje ; ua. adicija, divizija, multiplikacija....
Suptraktivav koji se može odbiti ili odračunati; mat. oduzimljiv, izraz za veliči...
Suptilnost tananost, utanča-nost; tačnost, oštrina ; opggrou-mnost, dovitljivo...
Suptilan tanak, tanan, fin, prefinjen, nežan; tačan, oniTap ; vešt, lukav, d...
Sve reči na slovo s