Skip to main content

Suptrahend značenje

šta znači Suptrahend

Na latinici: Definicija i značenje reči Suptrahend (latinski subtrahendus) matematika: oduzimak, umalilac, umalitelj, broj koji treba oduzeti od drugog broja;isto znači i adend, dividend, multiplikand.

Reč Suptrahend sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. субтрахендус) мат. одузимак, умалилац, умалитељ, број који треба одузети од другог броја; уп. аденд, дивиденд, мултипликанд.


Suprug Suprug je muški supružnik u braku. Njegov partner je supruga osim u sl...
Šupalj Šuplje je izraz za unutrašnji prostor tela ili predmeta. Takođe se šup...
Suptropski geogr. koji se nalazi ili javlja između tropskog i umerenog pojasa,...
Suptrahend mat. oduzimak, umalilac, umalitelj, broj koji treba oduzeti od drug...
Suptrakcija mat. odbijanje, oduzimanje ; ua. adicija, divizija, multiplikacija....
Suptraktivav koji se može odbiti ili odračunati; mat. oduzimljiv, izraz za veliči...
Sve reči na slovo s