Skip to main content

Suptrakcija značenje

šta znači Suptrakcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Suptrakcija (od latinske reči: subtractio) matematika: odbijanje, oduzimanje (jedna od četiri osnovne računske radnje); ua. adicija, divizija, multiplikacija.

Reč Suptrakcija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. субтрацтио) мат. одбијање, одузимање (једна од четири основне рачунске радње); уа. адиција, дивизија, мултипликација.


Suprug Suprug je muški supružnik u braku. Njegov partner je supruga osim u sl...
Šupalj Šuplje je izraz za unutrašnji prostor tela ili predmeta. Takođe se šup...
Suptropski geogr. koji se nalazi ili javlja između tropskog i umerenog pojasa,...
Suptrahend mat. oduzimak, umalilac, umalitelj, broj koji treba oduzeti od drug...
Suptrakcija mat. odbijanje, oduzimanje ; ua. adicija, divizija, multiplikacija....
Suptraktivav koji se može odbiti ili odračunati; mat. oduzimljiv, izraz za veliči...
Sve reči na slovo s