Skip to main content

Suptraktivav značenje

šta znači Suptraktivav

Na latinici: Definicija i značenje reči Suptraktivav (od latinske reči: subtractivus) koji se može odbiti ili odračunati; matematika: oduzimljiv, izraz za veličine sa znakom suptrakcije (—) ili za negativne;suprotno: aditi-van.

Reč Suptraktivav sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. субтрацтивус) који се може одбити или одрачунати; мат. одузимљив, израз за величине са знаком суптракције (—) или за негативне; супр. адити-ван.


Suprug Suprug je muški supružnik u braku. Njegov partner je supruga osim u sl...
Šupalj Šuplje je izraz za unutrašnji prostor tela ili predmeta. Takođe se šup...
Suptropski geogr. koji se nalazi ili javlja između tropskog i umerenog pojasa,...
Suptrahend mat. oduzimak, umalilac, umalitelj, broj koji treba oduzeti od drug...
Suptrakcija mat. odbijanje, oduzimanje ; ua. adicija, divizija, multiplikacija....
Suptraktivav koji se može odbiti ili odračunati; mat. oduzimljiv, izraz za veliči...
Sve reči na slovo s