Skip to main content

šupirati značenje

šta znači šupirati

Na latinici: Definicija i značenje reči šupirati (nem. Schub proterivanje) stražarno sprovesti, proterati u mesto zavičajne pripadnosti.

Reč šupirati sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нем. Сцхуб протеривање) стражарно спровести, протерати у место завичајне припадности.


Suprug Suprug je muški supružnik u braku. Njegov partner je supruga osim u sl...
Šupalj Šuplje je izraz za unutrašnji prostor tela ili predmeta. Takođe se šup...
Suptropski geogr. koji se nalazi ili javlja između tropskog i umerenog pojasa,...
Suptrahend mat. oduzimak, umalilac, umalitelj, broj koji treba oduzeti od drug...
Suptrakcija mat. odbijanje, oduzimanje ; ua. adicija, divizija, multiplikacija....
Suptraktivav koji se može odbiti ili odračunati; mat. oduzimljiv, izraz za veliči...
Sve reči na slovo s