Skip to main content

Tajfun značenje

Šta znači Tajfun

Na latinici: Definicija i značenje reči Tajfun (kin. tai-fung) v. tifon. tak (fr. taquet kočić) bilijarski štap.

Reč Tajfun napisana unazad: nufjat

Tajfun se sastoji od 6 slova.

Šta je Tajfun

На Ћирилици: (кин. таи-фунг) в. тифон. так (фр. таqует кочић) билијарски штап.

Slično: 
Tajfun v. tifon. tak bilijarski štap....
Tajmkiper sp. sat za tačno merenje vremena....
Tajlorov sistem v. tajlorizam....
Tajlorizam po američkom inženjeru Frederiku Vinslovu Tajloru nazvani sistem nau...
Tajga ogromna sibirska prašuma, 1.000—2.500 km široka, neprohodna i bogata ...
Tajo muz. veselo, živahno, čilo; up. geman. ...
Sve reči na slovo t