Skip to main content

Tajga značenje

Šta znači Tajga

Na latinici: Definicija i značenje reči Tajga (rus. tanga) ogromna sibirska prašuma, 1.000—2.500 km široka, neprohodna i bogata životinjama (lisicama, kurjacima, mrkim medvedima, samurima, vidrama, se-vernim jelenima i dr.).

Reč Tajga napisana unazad: agjat

Tajga se sastoji od 5 slova.

Šta je Tajga

На Ћирилици: (рус. танга) огромна сибирска прашума, 1.000—2.500 км широка, непроходна и богата животињама (лисицама, курјацима, мрким медведима, самурима, видрама, се-верним јеленима и др.).

Slično: 
Tajfun v. tifon. tak bilijarski štap....
Tajmkiper sp. sat za tačno merenje vremena....
Tajlorov sistem v. tajlorizam....
Tajlorizam po američkom inženjeru Frederiku Vinslovu Tajloru nazvani sistem nau...
Tajga ogromna sibirska prašuma, 1.000—2.500 km široka, neprohodna i bogata ...
Tajo muz. veselo, živahno, čilo; up. geman. ...
Sve reči na slovo t