Skip to main content

Tajga

Šta znači Tajga


Tajga značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tajga (rus. tanga) ogromna sibirska prašuma, 1.000—2.500 km široka, neprohodna i bogata životinjama (lisicama, kurjacima, mrkim medvedima, samurima, vidrama, severnim jelenima i dr.).

Reč Tajga napisana unazad: agjat

Tajga se sastoji od 5 slova.

sta je Tajga

Slično:
Šta znači Tajfun v. tifon. tak bilijarski štap....
Šta znači Tajmkiper sp. sat za tačno merenje vremena....
Šta znači Tajlorov sistem v. tajlorizam....
Šta znači Tajlorizam po američkom inženjeru Frederiku Vinslovu Tajloru nazvani ...
Šta znači Tajga ogromna sibirska prašuma, 1.000—2.500 km široka, neprohodna...
Šta znači Tajo muz. veselo, živahno, čilo; up. geman. ...