Skip to main content

Tajlorizam

Šta znači Tajlorizam


Tajlorizam značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tajlorizam (Taylor) po američkom inženjeru Frederiku Vinslovu Tajloru (1856—1915) nazvani sistem naučne organizacije rada koji se sastoji u tome što se, tačnim aparatima i metodima, mere pojedini pokreti radnika pri radu, pa se, izbegavajući premaranje i rasipanje snage, utvrđuje formula najcelishodnijeg vršenja potrebnih pokreta pri radu; ovim se metodom postiže velika ušteda u vremenu i povećava proizvodnja

Reč Tajlorizam napisana unazad: maziroljat

Tajlorizam se sastoji od 10 slova.

sta je Tajlorizam

Slično:
Šta znači Tajfun v. tifon. tak bilijarski štap....
Šta znači Tajmkiper sp. sat za tačno merenje vremena....
Šta znači Tajlorov sistem v. tajlorizam....
Šta znači Tajlorizam po američkom inženjeru Frederiku Vinslovu Tajloru nazvani ...
Šta znači Tajga ogromna sibirska prašuma, 1.000—2.500 km široka, neprohodna...
Šta znači Tajo muz. veselo, živahno, čilo; up. geman. ...