Skip to main content

Tajlorizam značenje

Šta znači Tajlorizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Tajlorizam (Taylor) po američkom inženjeru Frederiku Vinslovu Tajloru (1856—1915) nazvani sistem naučne organizacije rada koji se sastoji u tome što se, tačnim aparatima i metodima, mere pojedini pokreti radnika pri radu, pa se, izbegavajući premaranje i rasipanje snage, utvrđuje formula najcelishodnijeg vršenja potrebnih pokreta pri radu; ovim se meto-dom postiže velika ušteda u vremenu i povećava proizvodnja

Reč Tajlorizam napisana unazad: maziroljat

Tajlorizam se sastoji od 10 slova.

Šta je Tajlorizam

На Ћирилици: (Таyлор) по америчком инжењеру Фредерику Винслову Тајлору (1856—1915) названи систем научне организације рада који се састоји у томе што се, тачним апаратима и методима, мере поједини покрети радника при раду, па се, избегавајући премарање и расипање снаге, утврђује формула најцелисходнијег вршења потребних покрета при раду; овим се мето-дом постиже велика уштеда у времену и повећава производња

Slično: 
Tajfun v. tifon. tak bilijarski štap....
Tajmkiper sp. sat za tačno merenje vremena....
Tajlorov sistem v. tajlorizam....
Tajlorizam po američkom inženjeru Frederiku Vinslovu Tajloru nazvani sistem nau...
Tajga ogromna sibirska prašuma, 1.000—2.500 km široka, neprohodna i bogata ...
Tajo muz. veselo, živahno, čilo; up. geman. ...
Sve reči na slovo t