Skip to main content

Tehnički značenje

šta znači Tehnički

Na latinici: Definicija i značenje reči Tehnički (od grčke reči: technikos) umetnički, veštački, stručni, koji se tiče materijalne i mehaničke strane neke umetnosti ili veštine, koji je u vezi sa materijalnom i mehaničkom stranom neke umetnosti ili veštine; koji se tiče tehnike, koji je u vezi sa tehnikom,to jest oblašću primenjenih nauka: matematike, fizike, hemije radi proizvodnje dobara; tehnička komisija odbor stručnjaka; tehnička hemija deo hemije koji se bavi hemijsko-tehničkim procesima koji se izvode u hemijskim fabrikama; tehnički izrazi (latinski termini technici) stručni izrazi i nazivi iz neke zanatske, umetničke ili naučne i dr. oblasti, ter-mini.

Reč Tehnički napisana unazad: ikčinhet i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. тецхникос) уметнички, вештачки, стручни, који се тиче материјалне и механичке стране неке уметности или вештине, који је у вези са материјалном и механичком страном неке уметности или вештине; који се тиче технике, који је у вези са техником, тј. облашћу примењених наука: математике, физике, хемије ради производње добара; техничка комисија одбор стручњака; техничка хемија део хемије који се бави хемијско-техничким процесима који се изводе у хемијским фабрикама; технички изрази (лат. термини тецхници) стручни изрази и називи из неке занатске, уметничке или научне и др. области, тер-мини.

Slično: 
Tehnologija nauka o veštinama i zanatima; naučio prikazivanje ljudske delatnost...
Tehnolog stručni poznavalac veština i zanata. ...
Tehnolit veštački kamen, veštačka kamena masa. ...
Tehnokratija 1. vladavina tehnike i tehničara; 2. socijalno-ekonomska teorija po ...
Tehnografija opis veština ili zanata. ...
Tehnoglif umetnički izrezak kamen....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači