Skip to main content

Tehnografija značenje

šta znači Tehnografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Tehnografija (od grčke reči: techne, grapho opisujem) opis veština ili zanata.

Reč Tehnografija napisana unazad: ajifargonhet i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. тецхне, грапхо описујем) опис вештина или заната.

Slično: 
Tehnologija nauka o veštinama i zanatima; naučio prikazivanje ljudske delatnost...
Tehnolog stručni poznavalac veština i zanata. ...
Tehnolit veštački kamen, veštačka kamena masa. ...
Tehnokratija 1. vladavina tehnike i tehničara; 2. socijalno-ekonomska teorija po ...
Tehnografija opis veština ili zanata. ...
Tehnoglif umetnički izrezak kamen....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači