Skip to main content

Tehnologija značenje

šta znači Tehnologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Tehnologija (od grčke reči: techne, 16gos) nauka o veštinama i zanatima; naučio prikazivanje ljudske delatnosti kojoj je svrha prerada prirodnih proizvoda (sirovina) za ljudsku upotrebu; mehanička tehnologija se bavi preradom sirovina kod koje se menja samo njihov oblik; hemijska tehnologija se bavi preradom sirovina kod koje se menja njihov unutrašnji sastav.

Reč Tehnologija napisana unazad: ajigolonhet i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. тецхне, 16гос) наука о вештинама и занатима; научио приказивање људске делатности којој је сврха прерада природних производа (сировина) за људску употребу; механичка технологија се бави прерадом сировина код које се мења само њихов облик; хемијска технологија се бави прерадом сировина код које се мења њихов унутрашњи састав.

Slično: 
Tehnologija nauka o veštinama i zanatima; naučio prikazivanje ljudske delatnost...
Tehnolog stručni poznavalac veština i zanata. ...
Tehnolit veštački kamen, veštačka kamena masa. ...
Tehnokratija 1. vladavina tehnike i tehničara; 2. socijalno-ekonomska teorija po ...
Tehnografija opis veština ili zanata. ...
Tehnoglif umetnički izrezak kamen....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači