Skip to main content

Tehnika značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: techne veština, mehanička spretnost; vičnost, umetnost; zanat; nauka, umetnost, technikds umetnosni, umet-nički; veštački, zanatlijski; vešt, vi-čan, umešan) 1. umetnička i zanatska delatnost uopšte; 2. nauka o pravilima kojih se valja pridržavali u radu neke umetnosti, veštine ili nekog zanata, naročito s obzirom na upotrebu mehaničkih sredstava (npr. tehnika slikanja, vajanja, sviranja, igranja, pisanja, građenje, bo-renja, plivanja, lečenja, glumljenja, pamćenja itd.); 3. oblast primenjenih nauka: matematike, fizike, hemije, radi proizvodnje dobara.

Reč Tehnika napisana unazad: akinhet i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. тецхне вештина, механичка спретност; вичност, уметност; занат; наука, уметност, тецхникдс уметносни, умет-нички; вештачки, занатлијски; вешт, ви-чан, умешан) 1. уметничка и занатска делатност уопште; 2. наука о правилима којих се ваља придржавали у раду неке уметности, вештине или неког заната, нарочито с обзиром на употребу механичких средстава (нпр. техника сликања, вајања, свирања, играња, писања, грађење, бо-рења, пливања, лечења, глумљења, памћења итд.); 3. област примењених наука: математике, физике, хемије, ради производње добара.

Slično: 
Tehnologija nauka o veštinama i zanatima; naučio prikazivanje ljudske delatnost...
Tehnolog stručni poznavalac veština i zanata. ...
Tehnolit veštački kamen, veštačka kamena masa. ...
Tehnokratija 1. vladavina tehnike i tehničara; 2. socijalno-ekonomska teorija po ...
Tehnografija opis veština ili zanata. ...
Tehnoglif umetnički izrezak kamen....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači