Skip to main content

Ton značenje

šta znači Ton

Na latinici: Definicija i značenje reči Ton (od grčke reči: telno zatežem žice na liri, tonos ton, latinski tonus) 1.fizika:, muz. zvuk koji postaje pravilnim treperenjem elastičnih tela, koje se treperenje prenosi obično vazduhom kao elastičnom sredinom talasima (u muzici upotrebljavaju se tonovi između 40 i 5000 treptaja u sekundi, E kontrabasa 41 i d5 pikolo flaute 4702); 2.slikarstvo: mešavina i slaganje boja; glavna, osnovna boja neke slike; jačina i sjaj boje; 3.figurativno: način1 ponašanja i govora u društvu, šlif, takt 1.

Reč Ton napisana unazad: not i sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (грч. телно затежем жице на лири, тонос тон, лат. тонус) 1. физ., муз. звук који постаје правилним треперењем еластичних тела, које се треперење преноси обично ваздухом као еластичном средином таласима (у музици употребљавају се тонови између 40 и 5000 трептаја у секунди, Е контрабаса 41 и д5 пиколо флауте 4702); 2. слик. мешавина и слагање боја; главна, основна боја неке слике; јачина и сјај боје; 3. фиг. начин1 понашања и говора у друштву, шлиф, такт 1.

Slično: 
Tonfilm film kod koga su slike praćene odgovarajućom zvučnom pratnjom ....
Tonus med. normalno stanje napetosti organa čovečjeg tela, naročito mišića...
Tontina društvo za uzajamno nasleđivanje, kod koga udeoničari koji duže živ...
Tonski muz. koji se tiče tona, zvučni; poneka lestvica ili skala sled tonov...
Tonometrija muz. merenje tonova; med. merenje krvnog pritiska; merenje napetos...
Tonometar med. aparat za merenje krvnog pritiska; aparat za merenje napetosti...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači