Skip to main content

Tonometrija značenje

šta znači Tonometrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Tonometrija (od grčke reči: tonos, metrla merenje) muz. merenje tonova;medicina: merenje krvnog pritiska; merenje napetosti očne jabučice;fizika: merenje napona pare kod rastvora.

Reč Tonometrija napisana unazad: ajirtemonot i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. тонос, метрла мерење) муз. мерење тонова; мед. мерење крвног притиска; мерење напетости очне јабучице; физ. мерење напона паре код раствора.

Slično: 
Tonfilm film kod koga su slike praćene odgovarajućom zvučnom pratnjom ....
Tonus med. normalno stanje napetosti organa čovečjeg tela, naročito mišića...
Tontina društvo za uzajamno nasleđivanje, kod koga udeoničari koji duže živ...
Tonski muz. koji se tiče tona, zvučni; poneka lestvica ili skala sled tonov...
Tonometrija muz. merenje tonova; med. merenje krvnog pritiska; merenje napetos...
Tonometar med. aparat za merenje krvnog pritiska; aparat za merenje napetosti...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači