Skip to main content

Tonometar značenje

šta znači Tonometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Tonometar (od grčke reči: t6nos zatezanje, napon; dizanje; ton, metron mera, merilo)medicina: aparat za merenje krvnog pritiska; aparat za merenje napetosti očne jabučice.

Reč Tonometar napisana unazad: ratemonot i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. т6нос затезање, напон; дизање; тон, метрон мера, мерило) мед. апарат за мерење крвног притиска; апарат за мерење напетости очне јабучице.

Slično: 
Tonfilm film kod koga su slike praćene odgovarajućom zvučnom pratnjom ....
Tonus med. normalno stanje napetosti organa čovečjeg tela, naročito mišića...
Tontina društvo za uzajamno nasleđivanje, kod koga udeoničari koji duže živ...
Tonski muz. koji se tiče tona, zvučni; poneka lestvica ili skala sled tonov...
Tonometrija muz. merenje tonova; med. merenje krvnog pritiska; merenje napetos...
Tonometar med. aparat za merenje krvnog pritiska; aparat za merenje napetosti...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači