Skip to main content

Tonadilja značenje

šta znači Tonadilja

Na latinici: Definicija i značenje reči Tonadilja (šp. tonadilla) vesela narodna pesma koja se obično peva između činova nekog poz. komada (na španskoj pozornici).

Reč Tonadilja napisana unazad: ajlidanot i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (шп. тонадилла) весела народна песма која се обично пева између чинова неког поз. комада (на шпанској позорници).

Slično: 
Tonfilm film kod koga su slike praćene odgovarajućom zvučnom pratnjom ....
Tonus med. normalno stanje napetosti organa čovečjeg tela, naročito mišića...
Tontina društvo za uzajamno nasleđivanje, kod koga udeoničari koji duže živ...
Tonski muz. koji se tiče tona, zvučni; poneka lestvica ili skala sled tonov...
Tonometrija muz. merenje tonova; med. merenje krvnog pritiska; merenje napetos...
Tonometar med. aparat za merenje krvnog pritiska; aparat za merenje napetosti...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači