Skip to main content

Tonalitet značenje

šta znači Tonalitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Tonalitet (od grčke reči: tonos glas, zvuk) odnos svih tonova i akorda prema jednom osnovnom tonu u istoj lestvici.

Reč Tonalitet napisana unazad: tetilanot i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. тонос глас, звук) однос свих тонова и акорда према једном основном тону у истој лествици.

Slično: 
Tonfilm film kod koga su slike praćene odgovarajućom zvučnom pratnjom ....
Tonus med. normalno stanje napetosti organa čovečjeg tela, naročito mišića...
Tontina društvo za uzajamno nasleđivanje, kod koga udeoničari koji duže živ...
Tonski muz. koji se tiče tona, zvučni; poneka lestvica ili skala sled tonov...
Tonometrija muz. merenje tonova; med. merenje krvnog pritiska; merenje napetos...
Tonometar med. aparat za merenje krvnog pritiska; aparat za merenje napetosti...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači