Skip to main content

Tonazilektomija značenje

šta znači Tonazilektomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Tonazilektomija (latinski tonsillae krajnici, od grčke reči: ektome isecanje, izrezivanje)medicina: hirurške odstranjenje krajnika.

Reč Tonazilektomija napisana unazad: ajimotkelizanot i sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. тонсиллае крајници, грч. ектоме исецање, изрезивање) мед. хируршке одстрањење крајника.

Slično: 
Tonfilm film kod koga su slike praćene odgovarajućom zvučnom pratnjom ....
Tonus med. normalno stanje napetosti organa čovečjeg tela, naročito mišića...
Tontina društvo za uzajamno nasleđivanje, kod koga udeoničari koji duže živ...
Tonski muz. koji se tiče tona, zvučni; poneka lestvica ili skala sled tonov...
Tonometrija muz. merenje tonova; med. merenje krvnog pritiska; merenje napetos...
Tonometar med. aparat za merenje krvnog pritiska; aparat za merenje napetosti...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači