Skip to main content

Tono značenje

šta znači Tono

Na latinici: Definicija i značenje reči Tono (fr. tonneau bure)avijacija: akrobacija pri kojoj se avion, u vodoravnom letu, obrne oko svoje uzdužne ose.

Reč Tono napisana unazad: onot i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. тоннеау буре) авиј. акробација при којој се авион, у водоравном лету, обрне око своје уздужне осе.

Slično: 
Tonfilm film kod koga su slike praćene odgovarajućom zvučnom pratnjom ....
Tonus med. normalno stanje napetosti organa čovečjeg tela, naročito mišića...
Tontina društvo za uzajamno nasleđivanje, kod koga udeoničari koji duže živ...
Tonski muz. koji se tiče tona, zvučni; poneka lestvica ili skala sled tonov...
Tonometrija muz. merenje tonova; med. merenje krvnog pritiska; merenje napetos...
Tonometar med. aparat za merenje krvnog pritiska; aparat za merenje napetosti...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači