Skip to main content

Tonograf značenje

šta znači Tonograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Tonograf (od grčke reči: tonos, grapho beležim, pišem) 1. ak. sprava koja automatski beleži tonove; 2. med. sprava za beleženje kretanja krvnog pritiska.

Reč Tonograf napisana unazad: fargonot i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. тонос, грапхо бележим, пишем) 1. ак. справа која аутоматски бележи тонове; 2. мед. справа за бележење кретања крвног притиска.

Slično: 
Tonfilm film kod koga su slike praćene odgovarajućom zvučnom pratnjom ....
Tonus med. normalno stanje napetosti organa čovečjeg tela, naročito mišića...
Tontina društvo za uzajamno nasleđivanje, kod koga udeoničari koji duže živ...
Tonski muz. koji se tiče tona, zvučni; poneka lestvica ili skala sled tonov...
Tonometrija muz. merenje tonova; med. merenje krvnog pritiska; merenje napetos...
Tonometar med. aparat za merenje krvnog pritiska; aparat za merenje napetosti...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači