Skip to main content

Tonzilitis značenje

šta znači Tonzilitis

Na latinici: Definicija i značenje reči Tonzilitis (latinski tonsillae krajnici)medicina: zapaljenje krajnika.

Reč Tonzilitis napisana unazad: sitiliznot i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. тонсиллае крајници) мед. запаљење крајника.

Slično: 
Tonfilm film kod koga su slike praćene odgovarajućom zvučnom pratnjom ....
Tonus med. normalno stanje napetosti organa čovečjeg tela, naročito mišića...
Tontina društvo za uzajamno nasleđivanje, kod koga udeoničari koji duže živ...
Tonski muz. koji se tiče tona, zvučni; poneka lestvica ili skala sled tonov...
Tonometrija muz. merenje tonova; med. merenje krvnog pritiska; merenje napetos...
Tonometar med. aparat za merenje krvnog pritiska; aparat za merenje napetosti...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači