Skip to main content

Triandrija značenje

šta znači Triandrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Triandrija (od grčke reči: treis, tria tri, aner gen. ap-dros čovek, muž)botanika: treća klasa u Lineo-vom sistemu biljaka: tromuževne biljke čiji hermafroditni cvetovi imaju tri prašnične niti.

Reč Triandrija napisana unazad: triandrija i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. треис, триа три, анер ген. ап-дрос човек, муж) бот. трећа класа у Линео-вом систему биљака: тромужевне биљке чији хермафродитни цветови имају три прашничне нити.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t