Skip to main content

Tricenijum značenje

šta znači Tricenijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Tricenijum (latinski tricennium) vreme od ZO godina, tridesetoleće.

Reč Tricenijum napisana unazad: tricenijum i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. триценниум) време од ЗО година, тридесетолеће.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t