Skip to main content

Trihoftora značenje

šta znači Trihoftora

Na latinici: Definicija i značenje reči Trihoftora (od grčke reči: trlx vlas, dlaka, phthora uništenje, razorenje) pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja.

Reč Trihoftora napisana unazad: trihoftora i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. трлx влас, длака, пхтхора уништење, разорење) пл. средства за уништавање длака и маља.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t