Skip to main content

Triangl značenje

šta znači Triangl

Na latinici: Definicija i značenje reči Triangl (latinski triangulus trougao, trokut) muz. udaraljka, čelični instrument za udaranje u obliku trougla.

Reč Triangl napisana unazad: triangl i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. триангулус троугао, трокут) муз. удараљка, челични инструмент за ударање у облику троугла.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t