Skip to main content

Triangularan značenje

šta znači Triangularan

Na latinici: Definicija i značenje reči Triangularan (od latinske reči: triangularis) trougli, trougaoni, trokutni; trouglast, trokutast; triangularni brojevi matematika: najprostiji odtakozvani: figuriravih brojeva, naime 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78 itd., koji se mogu izraziti tačkama podjednako udaljenim jedne od drugih na površini jednog ravnostranog trougla.

Reč Triangularan napisana unazad: triangularan i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. триангуларис) троугли, троугаони, трокутни; троугласт, трокутаст; триангуларни бројеви мат. најпростији од тзв. фигуриравих бројева, наиме 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78 итд., који се могу изразити тачкама подједнако удаљеним једне од других на површини једног равностраног троугла.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t