Skip to main content

Triangulator značenje

šta znači Triangulator

Na latinici: Definicija i značenje reči Triangulator (od latinske reči: triangulator) kod. lice koje se bavi isključivo triangulacijom (inženjer, tehničar i dr.).

Reč Triangulator napisana unazad: triangulator i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. триангулатор) код. лице које се бави искључиво триангулацијом (инжењер, техничар и др.).

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t