Skip to main content

Triangulirati značenje

šta znači Triangulirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Triangulirati (od latinske reči: triangulare) 1. premera-vati (ili: premeriti) pomoću trouglova, meriti trigonometrijski; 2. cepljenjem kalemiti mladicu u trouglast procep na stablu.

Reč Triangulirati napisana unazad: triangulirati i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. триангуларе) 1. премера-вати (или: премерити) помоћу троуглова, мерити тригонометријски; 2. цепљењем калемити младицу у троугласт процеп на стаблу.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t